Het realiseren en stimuleren van

verschillende muziek projecten

Een creatieve verzamelplaats opzetten voor jong talent

Sport met een missie

Scoren in alle opzichten

Actieve deelname aan de maatschappij en het bevorderen van de gezondheid

Zou jij met je talenten

ons team willen versterken?

Wij zoeken gemotiveerde Dream Up members die ons komen helpen bij het runnen van onze projecten

Een verschuiving is zichtbaar in het culturele veld. Urban cultuur is een lifestyle van jongeren!

De stichting wil cultuuruitingen die voortkomen uit jongeren(sub)culturen, een positie bieden in het culturele veld én deze jongeren de mogelijkheid bieden een actieve rol te spelen in dat culturele en maatschappelijke veld, alsmede zich hierbinnen te ontwikkelen. In haar inhoudelijke keuzes wil de stichting aansluiten bij de culturele diversiteit van de samenleving.

Onze missie

Participatie van jongeren is van belang voor hun ontwikkeling tot actief burgerschap. De methodiek zoals toegepast gaat uit van interesses en talenten van jongeren op artistiek, organisatorisch en sociaal gebied. De benadering is niet probleemgericht waardoor veel jongeren zich positief aangesproken voelen en inzetten voor de projecten. De projecten van Dream Up brengen jongeren in beweging.

De uitwerking

De samenwerking met het onderwijs (MBO en HBO) begint steeds meer inhoud te krijgen en heeft zowel een binnenschoolse als buitenschoolse component. Insteek is dat er een relatie is tussen wat studenten op school leren en voorbereiden, en wat ze vervolgens als vrijwilligers of artiesten uitvoeren bij de activiteiten van Dream Up. D.m.v. samenwerking met partners levert dit op verschillende gebieden een bijdrage op.

Contact ons!

We blijven actief En werken aan de volgende projecten